Có nhiều cách để đánh số thứ tự trong Excel.
Cách 1: điền thủ công.
Cách 2: Điền tự động bằng tính năng kéo số thứ tự.
Cách 3: Dùng phím Ctrl kết hợp kéo số thứ tự.
Cách 4: Dùng Fill series.

Tag: mất dòng 1 2 3 trong excel, excel,sothutu,danhsothututrongexcel,fillseries,ctrl,toantinthcs

Xem Thêm Bài Viết Về Internet Tại Đây: https://tipcongnghe.net/internet

Nguồn: https://tipcongnghe.net