🔥 Đây là bài đầu tiên của series mới về lập trình PHP cơ bản. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt máy ảo XAMPP và VScode để viết code PHP.

🔥 Chúng ta cũng làm quen với php qua một vài câu lệnh đơn giản nhé.

⭐️ Link tải XAMPP:

⭐️ Link tải VSCode:

⭐️ Link bài viết:

Tag: lập trình php cơ bản, Lập trình web,PHP,Công nghệ,Giáo dục

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Tại Đây: https://tipcongnghe.net/cong-nghe

Nguồn: https://tipcongnghe.net