Lập trình Android cơ bản – Bài 3: Tạo project HelloWorld
Hướng dẫn tạo chương trình trong Android Studio
Chạy chương trình ra máy ảo
Fix lỗi thường gặp và tạo AVD
Tài liệu học lập trình android:

Tag: lap trinh android, Lập trình android,Lập trình android cơ bản,học lập trình,học lập trình android,Tạo project HelloWorld,Tạo máy ảo AVD,genemotion bị lỗi,sửa lỗi genemotion,Cài đặt môi trường lập trình Android,cài đặt android studio,cài đặt genemotion,lập trình,lập trình android,link cài đặt android studio,Giới thiệu về Android,android,hệ điều hành android,Intent trong android,Intent tường minh,Intent không tường minh,Manifest trong android,Các thành phần trong manifest

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Tại Đây: https://tipcongnghe.net/cong-nghe

Nguồn: https://tipcongnghe.net