Cách thông báo nhập trùng dữ liệu đã có với Countif và data validation
▷ Khoá học Excel
▷ Khoá học VBA

▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Blog cá nhân:
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

Tag: lọc trùng excel, Huong dan excel,hoc excel online,học excel online,hướng dẫn excel,tự học excel,cách sử dụng countif,cách sử dụng data validation,cách check trùng dữ liệu trong excel,check trùng với countif,kiểm tra dữ liệu trùng,kiểm tra dữ liệu lặp trong excel,check trùng trong cột excel,hàm excel để check trùng,cách loại bỏ dữ liệu trùng,cách kiểm tra dữ liệu trùng lặp,cảnh báo trùng lặp dữ liệu,tự học excel online

Xem Thêm Bài Viết Về Mobile Tại Đây: https://tipcongnghe.net/mobile

Nguồn: https://tipcongnghe.net