Trước Bản cập nhật tháng 5 năm 2019, Windows 10 đã sử dụng Start menu tối, thanh công cụ, menu ngữ cảnh và trung tâm hành động với các ứng dụng màu sáng. Giờ đây, nó được đặt thành chủ đề sáng theo mặc định — và nếu bạn bật chế độ tối, tất cả các ứng dụng của bạn sẽ chuyển sang màu tối. Dưới đây là cách thiết lập lại điều này từ Followeek.

Đầu tiên, chạy Windows Settings bằng cách mở menu “Start” và nhấp vào biểu tượng bánh răng. Hoặc bạn có thể nhấn Windows + I trên bàn phím của mình.

Trong Menu Bắt đầu của Windows 10, nhấp vào biểu tượng "bánh răng" để mở Cài đặt.

Khi “Settings” mở ra, hãy chọn “Personalization ”.

Trong Cài đặt Windows 10, nhấp vào "Cá nhân hóa".

Trong thanh bên “Personalization”, hãy chọn “Colors”.

Trong cài đặt Cá nhân hóa, nhấp vào "Màu sắc" trong thanh bên.

Trong cài đặt Màu sắc, tìm menu thả xuống “Choose your color”. Nếu bạn nhấp vào nó, bạn sẽ thấy ba lựa chọn:

  • Light: Điều này giữ cho Windows ở chủ đề ánh sáng mặc định, bao gồm các cửa sổ ứng dụng màu sáng và thanh tác vụ sáng, Start menu và trung tâm hành động.
  • Dark: Lựa chọn này sẽ bật chủ đề Tối trong Windows, làm cho cả cửa sổ ứng dụng và Start menu, thanh tác vụ và trung tâm hành động trở nên tối.
  • Custom: Cài đặt này cho phép bạn chọn kết hợp cài đặt chủ đề tối và sáng, bao gồm chủ đề thanh tác vụ tối với chủ đề ứng dụng sáng, tương đương với chủ đề Windows 10 cũ. Vì vậy, đó là những gì chúng tôi sẽ chọn ở đây.

Nhấp vào menu thả xuống “Choose your color“. Trong menu xuất hiện, hãy chọn “Custom”.

Trong Cài đặt Windows, bên dưới "Chọn màu của bạn", hãy chọn "Tùy chỉnh".

Khi bạn chọn “Custom” từ menu màu, hai tùy chọn mới sẽ xuất hiện ngay bên dưới menu “Choose your color”.

Đối với “Choose your default Windows mode”, hãy chọn “Dark”. Đối với “Choose your default app mode”, hãy chọn “Light”.

Trong cài đặt Màu, chọn "Tối", sau đó chọn "Sáng".

Ngay lập tức, bạn sẽ nhận thấy rằng thanh tác vụ hiện tối, trong khi các cửa sổ ứng dụng sáng – giống như cách Windows 10 sử dụng.

Windows 10 với chủ đề tối và cửa sổ sáng.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.