Danh bạ của bạn là cổng vào tất cả các cuộc trò chuyện điện thoại trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Đây là cách bạn có thể quản lý danh bạ của mình, tùy chỉnh ứng dụng Danh bạ và xóa danh bạ trên iPhone và iPad của mình.

Thiết lập tài khoản liên hệ

Điều đầu tiên bạn muốn làm là thiết lập một tài khoản mà bạn có thể đồng bộ hóa và lưu danh bạ của mình. Mở ứng dụng “Cài đặt” trên iPhone hoặc iPad của bạn và chuyển đến “Mật khẩu và tài khoản”.

Nhấn vào Mật khẩu và Tài khoản trong ứng dụng Cài đặt

Tại đây, hãy nhấn vào “Thêm tài khoản”.

Nhấn vào Thêm tài khoản từ trang Mật khẩu và tài khoản

Chọn từ một trong các dịch vụ mà bạn đã có sổ liên lạc của mình. Đây có thể là iCloud, Google, Microsoft Exchange, Yahoo, Outlook, AOL hoặc máy chủ cá nhân.

Chọn một tài khoản để thêm

Từ màn hình tiếp theo, nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn để đăng nhập vào dịch vụ.

Nhấn vào tiếp theo để đăng nhập vào một dịch vụ

Sau khi đăng nhập, bạn có thể chọn thông tin tài khoản bạn muốn đồng bộ hóa. Đảm bảo rằng tùy chọn “Danh bạ” ở đây được bật.

Nhấn vào chuyển đổi bên cạnh Danh bạ để bật đồng bộ hóa danh bạ

Đặt tài khoản mặc định cho đồng bộ hóa liên hệ

Nếu bạn đang sử dụng nhiều tài khoản trên iPhone hoặc iPad và chỉ muốn một tài khoản cụ thể để đồng bộ hóa danh bạ của mình, bạn có thể đặt nó làm tùy chọn mặc định.

Đi tới ứng dụng Cài đặt và nhấn vào “Danh bạ”. Từ đây, chọn tùy chọn “Tài khoản mặc định“.

Nhấn vào Tài khoản mặc định từ phần Danh bạ

Bây giờ bạn sẽ thấy tất cả các tài khoản của mình. Nhấn vào một tài khoản để đặt nó làm tài khoản mặc định mới.

Chọn một trong các tài khoản để đặt nó làm mặc định

Xóa liên hệ

Bạn có thể xóa một số liên lạc khá dễ dàng khỏi ứng dụng Danh bạ hoặc ứng dụng Điện thoại.

Mở ứng dụng “Danh bạ” và tìm kiếm một liên hệ. Tiếp theo, chọn một liên hệ để mở thẻ liên hệ của họ.

Nhấn vào một liên hệ từ ứng dụng danh bạ

Tại đây, hãy nhấn vào nút “Chỉnh sửa” từ góc trên bên phải.

Nhấn vào nút Chỉnh sửa trong thẻ liên hệ

Vuốt xuống cuối màn hình này và nhấn vào “Xóa liên hệ”.

Nhấn vào Xóa liên hệ ở cuối thẻ liên hệ

Từ cửa sổ bật lên, xác nhận hành động bằng cách nhấn lại vào “Xóa liên hệ”.

Nhấn vào Xóa liên hệ từ cửa sổ bật lên

Bạn sẽ được đưa trở lại màn hình danh sách liên hệ và liên hệ sẽ bị xóa. Bạn có thể tiếp tục làm điều này cho tất cả các địa chỉ liên hệ mà bạn muốn xóa.

Tùy chỉnh ứng dụng Danh bạ

Bạn có thể tùy chỉnh cách hiển thị danh bạ trong ứng dụng bằng cách đi tới tùy chọn “Danh bạ” trong ứng dụng “Cài đặt”.

Hãy xem tất cả các tùy chọn để tùy chỉnh ứng dụng Danh bạ

Từ đây, bạn có thể nhấn vào tùy chọn “Sắp xếp thứ tự” để sắp xếp các địa chỉ liên hệ của mình theo thứ tự bảng chữ cái theo họ hoặc tên.

Chọn các tùy chọn để sắp xếp danh bạ

Tương tự, tùy chọn “Thứ tự hiển thị” sẽ cho phép bạn chọn nếu bạn muốn hiển thị tên của liên hệ trước hoặc sau họ.

Chọn các tùy chọn cho Thứ tự hiển thị trong Danh bạ

Bạn cũng có thể nhấn vào tùy chọn “Tên ngắn” để chọn cách tên của liên hệ xuất hiện trong các ứng dụng như Thư, Tin nhắn, Điện thoại, v.v.

Chọn các tùy chọn cho Tên viết tắt

IPhone cho phép bạn đặt chuông báo rung và nhạc chuông liên hệ cụ thể. Nếu bạn muốn một cách nhanh chóng và dễ dàng để xác định người gọi (như một thành viên trong gia đình), nhạc chuông tùy chỉnh là cách tốt nhất để thực hiện. Bạn sẽ biết ai đang gọi mà không cần nhìn vào iPhone của mình.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.