Bạn đã cố gắng lên lịch một cuộc họp với những người ở múi giờ khác và bị sai thời gian? Bạn hoàn toàn có thể thêm hoặc thay đổi múi giờ của mình trong Lịch của Outlook. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách thiết lập từ Followeek.

Để thêm múi giờ thứ hai vào lịch của bạn, hãy mở Outlook và nhấp vào tab “File”.

01_clicking_file_tab

Trên màn hình hậu trường, nhấp vào “Options” trong danh sách các mục ở bên trái.

02_clicking_options

Trên hộp thoại “Outlook Options”, nhấp vào “Calendar” trong danh sách các mục ở bên trái.

03_clicking_calendar

Cuộn xuống phần “Time zones”. Múi giờ hiện tại của bạn được liệt kê, nhưng có thể không có nhãn. Nếu bạn định hiển thị hai múi giờ, bạn cần gắn nhãn chúng để có thể phân biệt chúng trên lịch của mình. Nhập một nhãn ngắn (không có nhiều chỗ cho nhãn trên lịch) vào hộp chỉnh sửa “Label” phía trên “Time zone” đã chọn.

04_entering_label_for_current_time_zone

Để nhập múi giờ thứ hai, hãy chọn hộp kiểm “Show a second time zone” để có dấu kiểm trong đó. Nhập nhãn cho múi giờ này vào hộp chỉnh sửa “Label” bên dưới hộp kiểm.

05_selecting_show_second_time_zone

Chọn múi giờ thứ hai từ danh sách thả xuống “Time zone” trong hộp kiểm “Show a second time zone”.

06_selecting_second_time_zone

Nhấp vào “OK” để chấp nhận các thay đổi và đóng hộp thoại “Outlook Options”.

07_clicking_ok

Nếu lịch hiện không hiển thị, hãy nhấp vào “Calendar” ở phía bên trái của cuối cửa sổ Outlook.

08_clicking_calendar

LƯU Ý: Nếu bạn không thấy từ “Calendar” ở phía bên trái của cuối cửa sổ Outlook, thanh điều hướng của bạn có thể đang ở chế độ thu gọn. Trong trường hợp đó, hãy nhấp vào biểu tượng lịch.

08a_clicking_calendar_icon

Múi giờ thứ hai chỉ hiển thị khi bạn xem lịch ở chế độ xem ngày hoặc tuần, vì vậy bạn cần chuyển sang một trong các tùy chọn đó. Trong phần “Arrange” của tab “Home” (ở chế độ xem “Calendar”), hãy nhấp vào “Day”, “Work Week” hoặc “Week”.

09_selecting_week

Hai múi giờ được hiển thị ở bên trái của lịch, cho phép bạn xem thời gian nào tương ứng với nhau trong mỗi múi giờ.

LƯU Ý: “Schedule View” cũng sẽ hiển thị cả hai múi giờ, nhưng chúng được hiển thị ở trên cùng chứ không phải ở bên cạnh.

10_two_time_zones_on_week

Followeek đã mang tới đáp án cho câu hỏi của bạn chưa? Hãy để chúng tôi biết thêm cảm nhận của bạn ở dưới phần comment nhé!