Google Documents cho phép bạn đề xuất các chỉnh sửa trên tài liệu khi bạn đang cộng tác với những người khác. Sau khi bạn đề xuất chỉnh sửa, chủ sở hữu tài liệu có thể chấp nhận hoặc xóa đề xuất đó đi. Đây là cách nó hoạt động.

Cách đề xuất chỉnh sửa trong Google Docs

Khi bạn đang xem một tài liệu trong Google Documents, bạn đang làm như vậy ở một trong ba trạng thái:

  • Editing: Chế độ xem này có nghĩa là bạn đang trực tiếp chỉnh sửa tài liệu.
  • Suggesting: Chế độ xem này có nghĩa là các chỉnh sửa bạn thực hiện hiển thị dưới dạng đề xuất.
  • Viewing: Trạng thái này cung cấp cho bạn một không gian để đọc hoặc in.

Nếu bạn nhìn lên trên cùng bên phải của cửa sổ tài liệu, bạn sẽ thấy trạng thái hiện tại của mình. Nếu bạn thấy “Suggesting” thì bạn đã sẵn sàng. Nếu bạn thấy “Editing” hoặc “Viewing”, hãy nhấp vào nút đó rồi nhấp vào tùy chọn “Suggesting”.

Nếu không thấy tùy chọn đề xuất chỉnh sửa, bạn có thể phải yêu cầu chủ sở hữu cấp cho bạn quyền chỉnh sửa thích hợp để làm như vậy.

Để đề xuất một chỉnh sửa cho tệp, tất cả những gì bạn phải làm là nhập các thay đổi của bạn vào tài liệu. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ xuất hiện với màu khác với văn bản gốc. Các từ đã xóa bị gạch bỏ. Và một hộp nhận xét xuất hiện ở bên phải của tài liệu làm rõ gợi ý. Bạn thậm chí có thể trả lời bình luận đó với thông tin bổ sung giải thích đề xuất của bạn.

Khi bạn đề xuất các thay đổi đối với tài liệu, chủ sở hữu sẽ nhận được email về các đề xuất của bạn và có thể chọn giữ bản chỉnh sửa hoặc xóa hoàn toàn khỏi tệp. Họ làm điều này bằng cách nhấp vào dấu kiểm hoặc nút “X” trên nhận xét.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.