Bạn có quá nhiều thông tin khó nhìn và muốn chuyển chúng thành biểu đồ để minh họa trực quan trong mắt người xem ư? Dưới đây là hướng dẫn tùy chỉnh và sử dụng biểu đồ trên Excel từ Followeek.

Tùy chỉnh biểu đồ trong Excel

trend_chart_selection

Juice Analytics cung cấp nhiều loại biểu đồ Excel tùy chỉnh, sẵn sàng sử dụng mà chúng tôi có thể tải xuống dưới dạng bảng tính Excel hoặc dưới dạng trang trình bày Powerpoint.

download_chart

Bảng tính Excel có hai thành phần, dữ liệu biểu đồ và chính biểu đồ, chúng ta có thể sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Bản thân mẫu này khá dễ sử dụng — chúng tôi chỉ cần nhập dữ liệu lượt xem trang hàng tháng vào phần “dữ liệu biểu đồ” và biểu đồ sẽ tự động cập nhật để hiển thị dữ liệu của chúng tôi.

Đây là cách bảng tính trông sau khi chúng tôi nhập dữ liệu lượt xem trang và đặt một chút định dạng để làm cho bảng trông đẹp hơn. Biểu đồ chắc chắn cho thấy những người viết đã làm việc hiệu quả như thế nào trong 2 tháng qua.

page_count_comparison

Chúng tôi đã chọn một loại biểu đồ cột khác để đưa ra báo cáo về số lượt xem trang hàng ngày của chúng tôi, được gọi là biểu đồ cột xếp chồng — về cơ bản nó giống một biểu đồ, ngoại trừ nó xếp chồng các biểu đồ lên nhau và tổng hợp dữ liệu để đưa ra hình ảnh tốt hơn về số lượt xem trang mà bài viết của mỗi tác giả nhận được hàng ngày.

Chúng tôi bắt đầu nhập tên tác giả, ngày tháng và lượt xem trang vào phần dữ liệu biểu đồ…

Chúng tôi cũng đang thêm tổng số lượt xem trang hàng ngày bằng cách sử dụng hàm “sum” tiêu chuẩn.

Hàm “sum” tổng hợp số lượt xem trang của mỗi người viết trong cột “Tổng”.

Các bài báo mới hơn của chúng tôi đã dần được chú ý trong 5 ngày qua và hy vọng là trong phần còn lại của tháng này.

Hai biểu đồ này không phải là biểu đồ duy nhất mà chúng ta có thể tạo. Juice Analytics có rất nhiều biểu đồ tùy chỉnh khác nhau mà chúng tôi có thể sử dụng để trình bày dữ liệu của mình.

other_charts

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.