Sử dụng mục lục trong tài liệu của bạn giúp người đọc điều hướng dễ dàng hơn. Bạn có thể tạo mục lục trong Word từ các tiêu đề được sử dụng trong tài liệu của mình. Dưới đây là cách thực hiện chi tiết từ Followeek.

Thêm Mục lục

Theo mặc định, Word tạo mục lục bằng cách sử dụng ba kiểu tiêu đề cài sẵn đầu tiên (Heading 1, Heading 2 và Heading 3). Để áp dụng kiểu đầu đề, hãy chọn kiểu cụ thể từ tab “Home”.

Áp dụng các kiểu tiêu đề

Khi bạn đã áp dụng các kiểu tiêu đề của mình, đã đến lúc chèn mục lục của bạn. Điều đầu tiên bạn cần làm là đặt con trỏ ở nơi bạn muốn mục lục xuất hiện. Sau khi đã sẵn sàng, hãy chuyển đến tab “References” và chọn “Table of Contents”.

Chọn tùy chọn mục lục trong tab tài liệu tham khảo

Một menu thả xuống sẽ xuất hiện. Tại đây, bạn có thể chọn giữa ba bảng tích hợp khác nhau.

Menu Mục lục tích hợp

Sự khác biệt duy nhất giữa Bảng tự động 1 và 2 là tiêu đề, tương ứng là “Contents” và “Table of Contents”. Chọn Automatic Table 1 hoặc 2 sẽ tạo mục lục bằng cách sử dụng tên của các đề mục.

Mục lục đã chèn

Nếu bạn đã chọn tùy chọn “Manual Table” từ menu thả xuống “Table of Contents”, thì nó sẽ chèn cho bạn một mẫu mà bạn cần tự chỉnh sửa.

Mục lục Hướng dẫn sử dụng

Bạn có thể nhận thấy trong mục lục này có các cấp độ con. Mỗi cấp độ đại diện cho một kiểu tiêu đề trong tài liệu của bạn. Vì vậy, nếu bạn sử dụng bảng tự động và bạn muốn cấp phụ trong mục lục của mình, bạn sẽ cần sử dụng tiêu đề 1 cho cấp 1, tiêu đề 2 cho cấp 2 và tiêu đề 3 cho cấp 3.

Nếu bạn muốn mục lục của mình đi sâu hơn ba kiểu tiêu đề hàng đầu, bạn cũng có thể làm điều đó. Trên menu thả xuống khi bạn nhấp vào nút “Table of Contents”, hãy chọn tùy chọn “Custom Table of Contents”.

tùy chọn mục lục tùy chỉnh

Trong cửa sổ Table of Contents mở ra, hãy nhấp vào nút “Options”.

nhấp vào nút tùy chọn

Trong cửa sổ Table of Contents Options, bên cạnh mỗi kiểu có sẵn mà bạn muốn sử dụng (đây là những kiểu cài sẵn của Word bắt đầu với Heading 4), hãy nhập mức mục lục bạn muốn sử dụng. Nhấp vào “OK” khi bạn hoàn tất.

chọn kiểu đầu đề bạn muốn sử dụng

Cập nhật Mục lục

Để cập nhật mục lục của bạn, hãy chọn nó, nhấp vào “Update Table” trên menu bật lên xuất hiện, sau đó chọn xem bạn chỉ muốn cập nhật số trang hay toàn bộ bảng. Nhấp vào “OK” để áp dụng các thay đổi.

Cập nhật Mục lục Gif

Mục lục của bạn bây giờ sẽ được cập nhật.

Xóa mục lục

Xóa mục lục rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn nó và sau đó nhấp vào mũi tên trên menu xuất hiện.

mũi tên thả xuống để xóa menu mục lục

Ở cuối trình đơn thả xuống, hãy chọn “Remove Table of Contents”.

Xóa mục lục

Mục lục của bạn bây giờ sẽ bị xóa khỏi tài liệu của bạn.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.