Khi bạn cần thảo luận về các công thức hóa học hoặc toán học, thì việc biết cách sử dụng văn bản chỉ số trên hoặc chỉ số dưới là cực kỳ quan trọng. Dưới đây là cách định dạng văn bản trong Google Docs hoặc Google Slides bằng một số phương pháp khác nhau. Hãy khám phá cùng Followeek.

Cách định dạng dấu mũ

Khởi động trình duyệt của bạn, truy cập Google Docs hoặc Trang trình bày và mở một tài liệu. Để định dạng văn bản trong chỉ số trên hoặc chỉ số dưới, trước tiên bạn có thể chọn một số văn bản hoặc đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn nó vào tài liệu của mình.

Tiếp theo, nhấp vào Format > Text và sau đó chọn “Superscript” hoặc “Subscript” từ các lựa chọn được cung cấp.

Nhấp vào Định dạng> Văn bản, sau đó chọn "Chỉ số dưới" hoặc "Chỉ số trên" từ danh sách các lựa chọn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt để đạt được hiệu quả tương tự. Nhấn Ctrl +. (Windows / ChromeOS) hoặc Cmd +. (macOS) cho dấu mũ trên và Ctrl +, (Windows / ChromeOS) hoặc Cmd +, (macOS) cho dấu mũ dưới.

Bắt đầu nhập và văn bản của bạn bây giờ sẽ xuất hiện dưới dạng dấu mũ trên hoặc dấu mũ dưới.

Bắt đầu nhập và văn bản sẽ có định dạng Superscript.

Cách chèn dấu mũ

Khởi động trình duyệt của bạn, truy cập Google Docs hoặc Trang trình bày và mở một tài liệu.

Trong tài liệu của bạn, hãy mở tab “Insert” và sau đó nhấp vào tùy chọn “Special Characters”.

Bấm Chèn> Ký tự Đặc biệt để mở công cụ chèn biểu tượng.

Khi hộp thoại Special Characters mở ra, hãy nhấp vào hộp thả xuống ở bên phải và nhấp vào “Superscript” từ danh sách các lựa chọn.

Chọn "Chỉ số trên" hoặc "Chỉ số dưới" từ danh sách các lựa chọn trong hộp thả xuống.

Sau khi bạn tìm thấy một biểu tượng bạn muốn chèn, hãy nhấp vào biểu tượng đó để thêm nó vào tài liệu của bạn.

Bấm vào một biểu tượng để chèn nó vào tài liệu của bạn.

Bây giờ bạn có thể đóng công cụ và ký hiệu chỉ số trên hoặc chỉ số dưới sẽ xuất hiện trong tài liệu của bạn ở vị trí của con trỏ.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp ích được cho bạn! Followeek chúc bạn một ngày mới tốt lành.