Cách dùng hàm LEN trong Excel (Hàm đếm ký tự trong Excel) qua ví dụ minh họa dễ hiểu. Hàm LEN có thể được dùng kết hợp với nhiều hàm khác, như LEFT, MID, RIGHT, VLOOKUP…
💎 Cách sử dụng các hàm trong Excel cơ bản thông dụng:
👍 Bộ video tự học Excel cơ bản online cực hay và hữu ích:
✅ Đăng ký nhận video hữu ích & ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog:
👉 Bộ video hướng dẫn cách làm Powerpoint toàn tập cực hay:
🔷 Những thủ thuật máy tính hay nhất được chọn lọc:
💓 Xin cảm ơn tất cả các bạn!

Hàm LEN trong Excel là hàm dùng để đếm số ký tự trong một chuỗi văn bản, bao gồm cả khoảng trắng. Hay nói cách khác, hàm LEN trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản. Cách sử dụng hàm LEN trong Excel khá đơn giản, bởi công thức của hàm này chỉ có 1 đối số duy nhất, đó là Text. Do vậy, nếu sử dụng độc lập, thì cách sử dụng hàm LEN trong Excel không có gì khó cả. Tuy nhiên trên thực tế, hàm LEN thường được sử dụng kết hợp với các hàm khác. Hàm này có thể được dùng kết hợp với nhiều hàm khác, như các hàm lấy ký tự LEFT, MID, RIGHT, hoặc các hàm như VLOOKUP, HLOOKUP… Và trong nội dung video này, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn đầy đủ về cách đếm ký tự trong Excel bằng hàm LEN với các trường hợp sử dụng độc lập và kết hợp với các hàm khác. Mời các bạn đón xem nội dung của video!

Công thức của hàm LEN trong Excel
Công thức hàm LEN chỉ gồm 1 đối số duy nhất, đó là Text. Và công thức được viết như sau: LEN(text)
Trong đó, Text là đối số bắt buộc, đó chính là văn bản mà bạn muốn đếm số ký tự. Kết quả của hàm LEN trả về là một số, vì đó là hàm đếm số ký tự trong Excel.

Cách dùng hàm LEN trong Excel qua ví dụ minh họa
Trong video này, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ minh họa với bạn đầy đủ về cách dùng hàm LEN. Đó là các trường hợp sử dụng hàm LEN độc lập, hàm LEN kết hợp MID, hoặc kết hợp hàm RIGHT, VLOOKUP… Ví dụ trong video, Đỗ Bảo Nam Blog có một bảng danh sách sinh viên tham gia tình nguyện. Danh sách này gồm các cột như mã sinh viên, tên sinh viên, khoa… Trong đó, các ký tự cuối trong mã sinh viên chính là tên khoa. Và bây giờ, chúng ta có thể dùng hàm LEN kết hợp với các hàm khác để điền tên khoa vào cột Khoa trong bảng. Chi tiết về công thức hàm LEN trong Excel bạn tham khảo trực tiếp tại video. Xin cảm ơn các bạn!
#DoBaoNamBlog #Excel #HocExcel

Tag: lệnh đếm ký tự trong excel, hàm len,hàm đếm ký tự,hàm len trong excel,hàm đếm ký tự trong excel,đếm ký tự trong excel,hàm len excel,cách sử dụng hàm len,ham len trong excel,hàm mid và len trong excel,sử dụng hàm len,cách dùng hàm len trong excel,cách đếm số ký tự trong chuỗi,học excel,học excel online,excel cơ bản,học excel cơ bản,tự học excel,các hàm trong excel,các hàm cơ bản trong excel,các hàm excel,các hàm excel cơ bản,đỗ bảo nam blog,dobaonamblog.com,excel

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Tại Đây: https://tipcongnghe.net/cong-nghe

Nguồn: https://tipcongnghe.net