Yêu cầu:
Khi tạo tài khoản ban có khai báo đúng Họ & Tên
và có xác mình bằng số điện thoại thì mới lấy lại được.

Cảm ơn!

Tag: lấy lại tài khoản gmail, gmai,google,lay lại tai khoan,gmail,tìm lại gmail,lay lai tài khoản google,lay lại Tài khoản gmail

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Tại Đây: https://tipcongnghe.net/cong-nghe

Nguồn: https://tipcongnghe.net