Trong bài học này, chúng ta sẽ sẽ tiến hành tạo menu cho theme , đặt vị trí trong menu chính của theme goclamweb thông qua register_nav_menu.

👉 👉 Bài viết chi tiết, template HTML và code demo:
👉 👉Mua bản quyền Cultura HTML tại đây:
👉 👉 Tài liệu tham khảo:
—————————————————————————–
Email liên hệ: admin@goclamweb.com
Fanpage:
Website:
© Bản quyền thuộc về Góc Làm Web. Vui lòng không reup video
© Copyright by Góc Làm Web ☞ Do not Reup

Tag: lập trình wordpress, WordPress,Lập trình,Giáo dục,Công nghệ,Lập trình web,WordPress Development

Xem Thêm Bài Viết Về Công Nghệ Tại Đây: https://tipcongnghe.net/cong-nghe

Nguồn: https://tipcongnghe.net